Geneza powstania DWSS AWANS

  drukuj Drukuj
Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna AWANS Dzierżoniowska Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna
"AWANS"


NAWIGACJA

  li Strona główna

  li Geneza

  li Kadra pl cz

  li Transborder Accounts cz

  li Korepetycje

  li Mediator cz

  li Usługi opiekuńcze

  li Usługi geologiczne

  li Usługi księgowe

  li Usługi spawalnicze

  li Usługi malarskie

  li Imprezy sportowe

  li Sprzedaż internetowa

  li Usługi komputerowe

  li nju-dizajn

     li Cennik nju-dizajn

  li Oferta budowlana

  li Sprzedaż

     li Auta w sprzedaży

  li Kontakt


Geneza powstania - czyli praca w DWSS "AWANS"
hr
Spółdzielnia socjalna została pomyślana jako podmiot ekonomii społecznej, czyli jako instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne. Ustawowo (w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych) zaistniały podstawy prawne do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczeniem zawodowym, którym szczególnie trudno byłoby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie.

Członkowie spółdzielni tworzą przy pomocy tej instytucji - przedsiębiorstwa miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom, a poprzez swoje działania zmieniają siebie i środowisko, w którym żyją - tworzą więc coś, co staje się ich wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni, od czego zależy przyszłość każdego z nich. Zdobywają również umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

O szczególnym charakterze spółdzielni socjalnej decyduje osobista praca członków, jako podstawowa działalność spółdzielni oraz w myśl ustawy - odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego lub w zespole - świadczenia pracy na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna może produkować, handlować lub świadczyć usługi. Członkowie spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy poprzez podpisanie spółdzielczej umowy o pracę na podstawie kodeksu pracy.

Na przykład mając pomysł na działalność - sprzedaż określonych towarów, świadczenie usług (wykonywanie remontów - prace malarskie, kładzenie posadzki, glazury; usługi hydrauliczne; sprzątanie pomieszczeń; szkolenia), zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwawcza, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż itp. itd. Charakterystycznym przykładem mogło być znalezienie niszy w mieście do zarobkowania pośród kilku osiedli domów jednorodzinnych. Zazwyczaj dom jest otoczony ogrodem - miejscem wypoczynku dla całej rodziny. Mieszkańcy to większości ludzie, którzy mają dzieci. Pomysłem na działalność może być wytwarzanie, montowanie i sprzedaż drewnianych zabawek oraz mebli ogrodowych typu huśtawki, zjeżdżalnie, domki, krzesła, altanki, itd. Ale może to być też renowacja mebli. Na pomysł może też działalność gastronomiczna - produkcja i sprzedaż żywności.

Wszyscy członkowie muszą więc współdziałać na podstawie wspólnych przepisów - ujętych w zapisie statutowym. Wystarczyło zdecydować się na przystąpienie do spółdzielni socjalnej poprzez złożenie podstawowych dokumentów kadrowo-osobistych oraz jednoznacznego zadeklarowania się co do tego, w jakim zawodzie kandydat chce rozpocząć prace zawodową.

W dniu 2006-07-26 weszła zatem w życie ustawa o spółdzielniach socjalnych. Stowarzyszenie Forum Dzierżoniowskie wyszło z inicjatywą utworzenia w mieście takiej spółdzielni. W tym celu z ramienia stowarzyszenia szkolenie stosowne przeszedł zainteresowany członek stowarzyszenia Jerzy Kulak.

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS we Wrocławiu udzieliło mu niezbędnych informacji w celu szybkiego zorganizowania spółdzielni socjalnej. Ponadto we Wrocławiu miało miejsce stosowne szkolenie w Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion, w którym to szkoleniu brał również udział zainteresowany Jerzy Kulak. Następne szkolenie było w Wałbrzychu w Regionalnym Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ROWPS na temat kompleksowego wspierania dla spółdzielni socjalnych.

W międzyczasie prowadzone były rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy na temat wsparcia spółdzielców odpowiednią dotacją. Środki finansowe zostały z mocy ustaw zagwarantowane. Rozmowy prowadzone też były w Urzędzie Miasta celem zagwarantowania pomieszczenia dla spółdzielni.

W dniu 2006-09-14 organizator Jerzy Kulak skierował do Kierownika Wydziału Promocji Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Dzierżoniów prośby o przydzielenie lokalu dla spółdzielni. Taką właśnie siedzibę dla spółdzielni zagwarantowano w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W dniu 2006-12-22 siedem osób uzyskało rejestrację spółdzielni socjalnej "Awans".
"Siedmiu wspaniałych" rozpoczęło wzajemną współpracę po to, aby utworzyć w swoich dziedzinach stanowiska pracy zawodowej.
Od dnia 2007-11-13 współpracę spółdzielczą kontynuuje dziewięcioro członków spółdzielni.
Od dnia 2009-04-01 adres DWSS "Awans" jest przy ul. Jodłowej 4 w Dzierżoniowie.
W dniu 2010-06-25 nabył prawa członkowskie dziesiąty kandydat i rozpoczął w swoim zawodzie na rynku gospodarczym samodzielne malowanie wnętrz.
W dniu 2013-07-03 nabył prawa członkowskie 1961-wszy kandydat Bohdan Janeczek.
W dniu 2014-01-29 został, dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu i zawodowemu w zawodach: mediator, menedżer kultury, saksofonista, kompozytor i tłumacz języka czeskiego - nowym członkiem zarządu spółdzielni socjalnej "Awans".
Copyright © Wrocław 2009-2022: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
POKL Strona powstała w ramach projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody
na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Centrum Konferencyjne WrocławOdzież ochronna WrocławSpółdzielnie Socjalne w Polsce